Tàu thuyền và xe buýt: giá công bằng hơn mới?Photowonder

Ban Ván. tai photowonder Từ 01 tháng 7, giá vé giao thông công Photowonder cộng sẽ được tính toán dựa trên người sử dụng tài nguyên. 63.000 người bổ sung sẽ được hưởng lợi từ giảm giá lên đến 75%.

Tại sao? Làm thế nào?Photowonder

thuế quan Tại sao mới?

Nhiều quan chức được bầu từ lâu đã cho biết như vậy. Lưới giao thông công cộng Photowonder (xe buýt và thuyền) Tích tụ là phức tạp và khó đọc. “Có sự khác biệt giữa người sử Tải game photowonder mới nhất 2016 dụng “, Olivier Lamer, Phó Chủ tịch phụ trách di động. Cho biết “Trong năm 2014, một tham vấn rộng rãi đã được tiến hành tại 25 thị trấn Lorient Tích tụ. Chúng tôi đang t có thời gian “, Norbert Metairie, chủ tịch của Lorient Ván nhấn mạnh.

Điều gì đang thay đổi?Photowonder

“Việc định giá mới là công bằng hơn, công bằng hơn và một nỗ lực lớn đối với học Photowonder sinh, sinh viên (đại diện cho hơn một nửa số người sử dụng) và chuyên gia trẻ ,” Norbert Metairie tóm tắt. thay đổi lớn đầu tiên của kế hoạch này lệ phí mới được thông qua trong hội đồng quản trị Ván đêm qua Chơi ứng dụng photowonder miễn phí : “Từ 1 st Tháng Bảy, giá thuê bao của các phương tiện giao thông công cộng, xe buýt và tàu, sẽ được tính toán dựa trên nguồn lực thực tế của người sử dụng và không theo tình trạng của họ (sinh viên, việc làm, thất nghiệp ) “, nói Olivier Lamer.

Leave a Comment