phiên bản thứ 2 thợ may Studs chủ nhật CosmaoCh play

Sự kết tai ch play ve may hợp của các điểm chéo và công ty tổ chức ngày Chủ nhật, 2 e ấn bản của người thợ Ch play may và thợ thêu Bullets.Ch play

Nó sẽ được tổ chức tại không gian Cosmao-Dumanoir và mang lại cùng các chuyên gia và các Ch play cá nhân. Vải, ren, nút bấm, băng, đồ cổ, tạp chí, len, mẫu … Các cơ hội để trống gác xépTải ch play app cho điện thoại và sắp xếp, hoặc điền vào tủ.

Chủ nhật tháng 4 3, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ tối, Ch playkhông gian Ứng dụng ch play cho adroidCosmao Dumanoir, 84, Cosmao-Dumanoir Boulevard. Liên hệ 02 97 83 10 03. Ch play Triển lãm vẫn có thể đi về phía trước (Bảng 5 € 2 mét).

Leave a Comment