Những từ “bộ đệm rủi ro hệ thống co thu online

Những từ “bộ đệm rủi ro hệ thống” có thể gây ra nhiều mắt nhòa dần. co thu online Nhưng họ không nên. Đây là thêm chút đệm vốn mà các ngân hàng phải giữ, trên đầu trang của mức tối thiểu quy định, để giúp bảo vệ họ chống lại một cuộc khủng hoảng toàn hệ thống như chúng ta đã thấy trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Sir John Vickers, người vào năm 2011 đã bị buộc tội tìm cách co thu online ngăn chặn một gói cứu trợ người nộp thuế của hệ thống ngân hàng, đã kết luận rằng các ngân hàng nên giữ một bộ đệm thêm trị giá 3% tài sản của họ.

co thu online

Năm năm sau, Ngân hàng Anh đã thiết lập bộ đệm vào khoảng Hé lộ về nguồn gốc môn cờ tướng – Cờ thủ online  0,5%. Ngân hàng cho rằng khi tất cả được thêm vào với nhau, số lượng các ngân hàng vốn được yêu cầu phải giữ là nhiều hơn tổng số tổng thể theo quy định của Vickers.

co thu online

Mặc dù vậy, Vickers nói ra tuần trước để đôn đốc Threadneedle Street để   Có bao nhiêu người Việt Nam chơi cờ Tướng? suy nghĩ lại . Ông nói rằng các bộ đệm là quan trọng hơn bao giờ hết cho sự an toàn của hệ thống ngân hàng Anh, mà còn lớn hơn GDP của quốc gia. Ông nên được đưa ra điều trần tốt.

Leave a Comment