Hôm nay được tắm nước nóng thực chẳng khác thay da đổi vỏ, ghét bẩn trên người, cọ ra nửa thùng trum ban ca

Chu Tín, ngươi hãy bảo chủ nhân đun ít nước nóng để anh ta tắm rửa cho sạch sẽ, lấy mấy bộ quần áo cho anh ta. Chu Tín liền đi bảo chủ nhân đun nước, gọi Quá Thiên đi tắm. Quá Thiên trong mấy năm trốn khỏi nhà, chưa từng được tắm nước nóng.

Hôm nay được tắm nước nóng thực chẳng khác thay da đổi vỏ, ghét bẩn trên người, cọ ra nửa thùng.

Chu Tín đem quần áo đến cho Quá Thiên thay, chải tóc tinh tươm, trông khác hẳn lúc trước.

Chu Tín đem cơm lại, ăn no tuỳ thích. Quá Thiên thân thế trum ban ca vốn có trum ban ca bệnh tật, bấy lâu cực khổ, lại tắm nơi lộng gió, rồi lại ăn quá no, nên đến đêm. Trương Hiếu Cơ cho mời thày thuốc chữa trị, hơn một tháng sau mới khỏi- Công việc của Trương Hiếu Cơ đã hoàn. Thuê Hướng Dẫn Trùm bắn cá một con ngựa cho Hướng Dẫn Trùm bắn cá Quá Thiôn cưỡi. Một đoàn bốn người cứ theo đường lớn mà đi. Trượng Hiếu Cơ nói: Quá Thiên, anh là con em nhà dòng dõi, Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại tôi không tiện gọi tôn anh Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại ra.

Nay đổi tên anh là Tiểu Ât. Rồi dặn Chu Tín: Ngươi cứ gọi anh ấy là Tiểu Ất ca, như thế sẽ tiện cho cả hai. Chu Tín nói: Tiểu nhân biết rồi. Trương Hiếu Cơ nói: Tiểu Ât, nay đi trên đường chẳng có chuyện gì, anh hãy đem những chuyện vui thú trước đây, kể. Quá Thiên nói: Quan nhân, chuyện đã qua không nói nữa! Nếu bây giờ nhắc iại, tôi thấy xấu hổ chết đi được. Trương Hiếu Cơ nói: Lúc đó, anh là một người phong lưu, có gì mà xấu hổ! Cứ nói một ít nghe cho vui đi.

Leave a Comment