Henri-April học mở vào ngày maiGame avatar

“Đây sẽ là tai game avatar 250 một cơ hội để gặp gỡ các giáo viên và các chuyên gia trong Game avatar việc bảo trì các thiết bị, và khám phá những đào tạo, cho biết hiệu trưởng, Vincent Esteve. Thứ hai và học sinh trung học chuyên nghiệp đầu tiên sẽ đi cùng sinh viên trong tương lai. Điều này sẽ được tính trong đánh giá của họ cho khay. “Game avatar

học Henri-April cung cấp giáo dục phổ thông (các khóa học chuyên nghiệp Game avatar chuẩn bị thứ ba, ES thùng, L và S), công nghệ (bể MGT, BTS bán hàng kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật và thiết bị nông nghiệp xen kẽ CQP kỹ thuật viên giải trí phương tiện kỹ thuật viên xâyGame avatar trên điện thoại di động dựng bảo trì máy móc thiết bị), công nghiệp chuyên nghiệp (CAP và thiết bị nông nghiệp xe tăng bảo trì, Game avatarbể chứa bảo trì máy móc xây dựng và xử lý, thiết bị công viên và các khu vườn, Game avatar phương tiện vận tải đường bộ) và đại học chuyên nghiệp (nghề kinh doanh tú tài, quản lý, điều hành bổ đề cập đến an ninh dân sự).

Trường có một trường nội Chơi game avatar miễn phítrú hỗn hợp của 225 nơi.

Thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 17 giờ liên tục.

Leave a Comment