Chuyến ấy, chúng em máy hút bụi giá rẻ

Tàu chúng em trôi dạt giứa biển Đông. Lương thực chỉ còn gạo, nhưng bão to, tàu ngả nghiêng không thể nấu cơm được, vậy là nhịn đói. Nguy cơ tàu chìm mỗi lúc một tăng.

Lạ thật, lúc đó không ai nghĩ đến sự hy sinh, chỉ thấy tiếc hàng anh ạ. Thà rằng đến đích rồi, quay về gặp nạn còn đỡ, May quá, một tàu cứu hộ của Nga, ngày ấy gọi là Liên Xô nhận. Sóng to quá, bắt dây mấy tiếng mđi được. Bắt dây nghĩa là tàu họ ném dây sang tàu mình.

Xa quá thì không tới, gần quá thì nguy hiểm, khồng cẩn thận tàu đâm vào nhau là chết. Dùng dằng máy hút bụi giá rẻ kéo nhau trong bão, nhiều máy hút bụi giá rẻ lúc tàu đi âm lý anh ạ. An-h biêt âm lý là gì không? Là tàu không tiến được mà còn đi lùi đấy. Suôt mười tám tiếng đồng hồ vật lộn vđi sổng nước, tàu cập bờ. Mặc dù sức lực đã kiệt nhưng anh em vẫn lao
ị 55
vào sửa chữa máy chính. Được sự hỗ trợ của dỏng nghiệp trên bờ, sau mấy ngày máy chính được khắc phục.

Anh em mừng quá quên khuấy cả chuyện rủi ro vừa rồi, tàu nhổ neo tiếp tục lên đường. Chuyến ấy, chúng em.

được cấp trên biểu dương. – Chỉ biểu dương thôi ư?
I Vâng! Cái quí máy rửa xe giá rẻ nhất là mỗi người tự chiên thắng mình anh máy rửa xe giá rẻ ạ! Khen thưởng mãi, bằng, giấy. Tôi ngồi lặng. ~~Cái quí nhất là mỗi người tự chiên thắng mình~~ – Câu nói này tôi đã nghe ở đâu đó nhưng chưa bao giờ tôi thấy. Dòng Vân Dương uốn khúc dâng lên trong đêm bứi bán máy phát điện những bán máy phát điện ngọn đèn tàu lấp lánh. Tôi thâm khen ai đá khéo chọn đoạn sông này làm bến cho nhứng con tàu.

Leave a Comment