Chó máy dẫn đường cho người mù như thề nào?-Cờ Thủ

Cờ Thủ-Người mù bức thiết hy vọng cố thể hành động một cách đơn độc, an toàn, đại đa số người mù dùng gậy để dò đường, cũng có người dùng rađa siêu âm xách tay và kính siêu âm để dò đường, Tây Ban Nha đã phát minh một loại kính mất cho người mù, trên thanh ngang nối hai mát kính cố một máy phát siêu âm, siêu âm sau khi gập vật cản phản xạ trở lại, do máy nghe trên gọng Chắn online kính tiếp thu, và chuyển thành tiếng tích tắc tích tắc, căn cứ vào sự mạnh yếu cao thấp của tín hiệu này để Chắn online người phán đoán tinh ‘hình xung quanh. Khi dùng nó người mù càn phải luôn luôn chú ý đến những tín hiệu của máy này phát ra, như thế một thời gian dài sẽ khiến người mệt mỏi.
Cố người dùng chó để dẫn đường, những chó thì phài qua huấn luyện, còn phải nuôi dưỡng, điều đố củng rát phiền.
Hiện nay đã chế tạo ra người máy dẫn đường cho ngự<y mù, tác dụng cua nó có điểm giống chđ, cho nên gọi ”chó máy”, hoặc gọi 11Ó là I chđ dẫn người mù”.

Cờ Thủ
Từ năm 1977, Nhật Bân bất đầu nghiên cứu, đến nay đã phát triển chci co thu online dẫn người mù kiểu thứ tư, gọi là I llll Nhĩ Đạo Kha”, nó dùng ấc quy làm nguồn động lực, trên người nđ cổ lắp máy co thu online tính và thiết bị quang học. Thiết bi quang học có thể không ngừng đo kiểm mốc đường, tnốc đường có thể là một vạch trắng trên đường.
Trẽn đường đi, chố máy bằng bộ cảm biến không ngừng đo kiểm vị trí của minh và tuyến đường đả đi chuyển vào ‘rong máy tính so sánh tuyến đường người

chân của chó mấy (kỳ thực là bánh xe) không ngừng điều chỉnh tuyến đường mà nổ đi.
Khi chó máy
đi đến các ngả đường giao nhau, nó sẽ báo kịp thời cho người mùị do người mù ra lệnh, hoặc căn cứ vào mệnh lệnh đã được lưu

sổ, điện thoại, mỏ tivi…
Nhật Bàn cố một loại “hệ thống người – máy hộ lýM nó bao gồm kho chứa, xe vặn chuyển, tay máy, bàn điều khiển trung ương và thiết bị đôi thoại người máy hợp thành. Thiết bị đối thoại người – máy là thiết bị để người và máy tiến hành nổi chuyện với nhau. Tay máy rất gióng cánh tay người, ẹo rất nhiều khớp, cố thể lấy đô vật rất khéo léo từ các gđc độ khác nhau, rốt nước, bón cơm cho bệnh nhân … Bàn điều khiển trung ương cố camera, thiết bị vô tuyến và chỉ lệnh (tức là thiết bị phát tín hiệu mệnh lệnh). Kho chứa giống như một giá sách, nố là một cái tủ khồng cánh, các đồ yật đật trên no đều cđ thể nhìn thấy trên màn hình, giúp bệnh nhân chọn dùng. Sau khi bệnh nhân chọn được thực phẩm, dùng lời noi hoặc ấn nút, đưa ra tín hiệu mệnh lệnh, xe nhỏ liền đưa các đô vật đến cạnh người bệnh. Hai cánh của tay máy làm việc rát hợp đồng, đưa cái khay từ xe đặt lên bàn cạnh giường bệnh, hoặc bốn thức ãn cho người bệnh. Người bệnh cố thể dùng thiết bị đối thoại ináy – người để nối chuyện với người khac
Dù cho người bệnh nói năng khố khăn cũng cố thể dùng những âm hưởng giản đơn thông qua thiết bị đối thoại người – máy biểu đạt ý muốn cùa mình*

Cờ Thủ
Những nãm 80, Nhật bản còn có một loại người máy y tá, tên gọi “Mai Lỗ Cản”, nố cọ hai tay máy mạnh mẽ, cố thể tuân theo mệnh lộnh của bệnh nhân hoặc hộ ly, nhẹ nhàng bế người bệnh từ Cách chơi cờ úp giường đặt lên xe nhỏ, BI bệnh nhân đi kiểm tra; hoặc giả bế bệnh nhân lên ghế lăn đi ra ngoài tròi để hoạt động, Cách chơi cờ úp hoặc đưa bệnh nhân vào bồn tám tắm cho bệnh ĩihân.
Những nám 80 nước Pháp củng nghiên cứu chế tạo ra người máy hộ lý, có thể rổt nước, bổn cơm, mở rađio hoặc

ti vi, ….cho bệnh nhân *
Cuối những năm 80, Trường Đại học Staníord của Mỹ và Trung tâm Quản lý chữa bệnh của cựu chiến binh Otto, nghiên cứu chế tạo ra người máy phục vụ cho bệnh nhân bại lỉệt, cố thể làm cho bệnh nhân hơn 10 loại việc như mở đồ hộp, đánh ráng, đánh máy, chần bị bíttết v.v…
Một người máy cố thể thay cho hai đến ba hộ lý, người máy khiến cho hộ lý thoát khỏi lao động nặng nhọc, đã *
bô được những gánh nặng vê tinh thần và thể lực cho con người. Theo một nguồn tin, từ sau khi C(5 người máy hộ lý, số hộ lý trong các bệnh việD mác bệnh nghề nghiệp đau lưng đã giảm đĩ

Leave a Comment